Antalet gästnätter ökade 2019!

Hej!

Förra veckan släppte SCB den preliminära inkvarteringsstatistiken och det är positiva siffror för Gotland!

Totalt antal gästnätter under 2019 uppgår preliminärt till 1 047 462 vilket är en ökning med 4,5% jämfört med 2018. Det är också är en större procentuell ökning än riket totalt som hade en ökning med 4%.

Mycket positivt är att de internationella gästnätterna har ökat med 7% jämfört med 2018. Totalt hade Gotland 125 218 internationella gästnätter under 2019 vilket är mer än Island Games-året 2017. Det är också en betydligt större ökning än riket som ökade med 0,4% internationella gästnätter under 2019.

Totalt sett kan man konstatera att den stora ökningen i antalet gästnätter har skett utanför sommarmånaderna där framförallt vår- och höstmånaderna ökade jämfört med 2018.

Under sommarmånaderna ökade gästnätterna totalt på Gotland med 1,4% (729 833).

Statistiken är som sagt preliminär. Den slutliga statistiken släpps i början på april.

Har du frågor på statistiken?

Kontakta Matz Bengtsson, VD Gotlands Besöksnäring - 070-989 0399.

Gotlands Besöksnäring AB / Gotlands Förenade Besöksnäring
info@gotlandsbesoksnaring.se
© 2018 Gotlands Besöksnäring AB
Ändra din prenumeration    |    Visa online